Nordström Design     ·     Kontakt/Contact     ·     Om/About    ·     Kunder/Clients    ·     Portfolio    ·     Priser/Awards

 

Art directorn och grafiske designern Jacob Nordström, född 1966, har varit verksam som designer sedan mitten av 90-talet. Fokus har legat på redaktionell design, branding, profiluppdrag och konceptuella designlösningar.

      Senast har Jacob varit anställd som Creative Director på Mag+ i Stockholm. Arbetet kretsade fortfarande kring konceptuell design men därtill också User Interface design och produktutveckling av den programvaruplattform som Mag+ utvecklar och säljer.

      I bagaget finns ett 40-tal redesignprocesser, varav en rad prisbelönta, på Nordens ledande dagstidningar.

      Ett djupt intresse för att affärsidé, vinstsyfte och designlösningar måste gå hand i hand har lagt grunden till arbetssätt och metoder.

Att lösa uppdrag utifrån ett helhetsgrepp är en självklarhet.


Art Director and Graphic Designer Jacob Nordström, born in 1966, has worked as a designer since the mid 90’s, focusing on editorial design, branding, profile assignments and conceptual design solutions.

    In the past two years, I have been working as a Creative Director at Mag+ (a flexible and efficient InDesign-based platform for publishing content on tablets and smartphones). As part of the team, I have extensive experience from the opportunities and challenges that this kind of publishing offers.

      Prior to Mag+, I spent more than 10 years in the newspaper industry with 40+ redesign projects for leading Nordic newspapers, several of them award-winning. 

      I still do consulting for Mag+ but I'm also interested in taking on other assignments within the business areas above. Tablet and smartphone publishing and overall design concepts for digital platforms/print are preferable.Special areas:


• Conceptual design solutions
• Digital publishing and development on tablets and smartphones (a part of the Mag+ dev team)
• User interface design (Apps and web)
• Branding, identity guidelines
• Typography
• Editorial development
• Newspaper and magazine design
• Book and catalogue design
• Photography

Mag+: iPhone platform & design concept for
ICON Magazines iPhone edition.

Mateus: Branding & Designconcept

Editorial development/Newspaper design